Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

UM Telecom profileert zich als milieubewust bedrijf door logische economische beslissingen te combineren met het respect voor natuur en milieu.

Zo zijn de volgende maatregelen als vanzelfsprekend bij ons ingevoerd;

  • Om ons bedrijf onder de aandacht van potentiële klanten te krijgen gebruiken we bij voorkeur het internet. Dit bespaart papier- en portokosten.
  • Ons kantoor is gevestigd in een nieuw en duurzaam gebouw. Dankzij goede klimaatvoorzieningen (onder meer hoogrendementsketels), gelaagd HR++ glas, uitmuntende isolatie en spaar- en LED verlichting daar waar mogelijk weten wij het energieverbruik tot een minimum te beperken. De ingekochte energie is CO2-vrij geproduceerd.
  • Onze bedrijfsauto’s zijn voorzien van roetfilters. Met de werkplanning wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met logische routes, waardoor onnodig rondrijden wordt vermeden.
  • Het personeel zonder bedrijfsauto komt zoveel als mogelijk met het openbaar vervoer of per fiets naar ons kantoor. Een aantal bedrijfsauto’s wordt door vooraf een goede planning gedeeld door meer personen.
  • Door ons aangemaakte documenten worden digitaal opgeslagen om het papiergebruik tot een minimum te beperken. Offertes sturen we bij voorkeur per e-mail. Onze leveranciers vragen we offertes, documentatie en facturen bij voorkeur digitaal aan te leveren, terwijl we onze klanten facturen per mail toesturen als dit geaccepteerd wordt. Dit bespaart tevens papier- en portokosten.
  • Wij scheiden ons bedrijfsafval strikt in papier, plastic en overig afval en zien toe op een verantwoorde verwerking.
  • Bij de inkoop van producten en diensten geven wij de sterke voorkeur aan leveranciers met een eveneens ‘groene’ bedrijfsvoering die in staat zijn op milieuvriendelijke wijze producten of diensten te leveren. Voorbeelden hiervan zijn onze huisbankier Rabobank (milieuvriendelijke investeringen) en Van Loenen Milieu (milieuvriendelijk recyclen van bedrijfsafval).