Privacy beleid

Dit is het privacy statement van UM Telecom. Dit privacy statement beschrijft welk beleid UM Telecom hanteert; gelet op de privacy van gegevens die in ons bezit zijn.

UM Telecom levert en onderhoudt zakelijke telefonie en internet diensten. Als gevolg van dit soort dienstverlening beschikt UM Telecom over persoonsgegevens. Maakt u gebruik van de diensten van UM Telecom? Dan is dit privacy statement voor u bedoeld. Hierin kunt u lezen welke gegevens UM Telecom verzamelt, waarvoor UM Telecom uw persoonsgegevens gebruikt en de bescherming van privacy en persoonsgegevens waarborgt, hoe lang uw gegevens worden bewaard en hoe u inzage kunt krijgen in uw persoonsgegevens en/of deze kunt laten corrigeren.

UM Telecom deelt persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit (1) een wettelijke verplichting is, (2) nodig is voor onze dienstverlening of (3) op uitdrukkelijk verzoek van de klant waarop de persoonsgegevens zichtbaar kunnen zijn. Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.

1. Wettelijke verplichting
UM Telecom is wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van klanten voor een bepaalde tijd te bewaren in het kader van opsporing. UM Telecom dient medewerking te verlenen aan vorderingen van Justitie of andere bevoegde overheidsinstanties van persoonsgegevens, maar ook van andere informatie die we vanuit onze normale bedrijfsvoering verwerken en bewaren. Het gaat hier bijvoorbeeld om gegevens over uw systemen, dataverbruik en uw belgedrag. Als de bewaartermijn verlopen is, wordt bewaarde informatie vernietigd dan wel geanonimiseerd. Een ander voorbeeld van een wettelijke verplichting is het bellen naar het alarmnummer 112. Wanneer u dit doet, wordt uw telefoonnummer en de locatie van uw telefoon altijd naar de 112 centrale meegezonden, ook wanneer u uw nummerweergave hebt laten blokkeren. Dit een wettelijke verplichting.

2. Nodig voor onze dienstverlening
UM Telecom levert (haar) diensten soms niet zelf, maar maakt bijvoorbeeld gebruik van telecom operators om haar diensten te leveren. In een dergelijk geval is het is het nodig dat wij de gegevens die nodig zijn voor de levering van bepaalde diensten, delen met de telecom operators. Wanneer UM Telecom gegevens deelt met bijvoorbeeld in dit geval haar operator, dan moet die operator zich houden aan de voorwaarden van UM Telecom en daarmee gelden voor dat bedrijf dezelfde privacy-eisen.

3. Op verzoek van de klant
Het kan ook voorkomen dat u als klant zelf bepaalde diensten afneemt waarvoor persoonsgegevens nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan een App die telefoon en contactgegevens verbruikt. In dit soort gevallen kunt u op uw telefoon of in de App bepalen of u die gegevens wel of niet wilt delen en geeft u vervolgens deze toestemming aan de App aanbieder. UM Telecom is dan niet de partij die uw gegevens verwerkt.

4. Bij wie kan ik terecht met vragen over mijn gegevens?
Indien u vragen heeft over uw persoonsgegevens dan kunt u uiteraard bij ons terecht. U kunt uw vraag aan ons stellen door ons te mailen op info@umtelecom.nl Wij zullen uw vraag vervolgens inhoudelijk beantwoorden en indien nodig contact met u opnemen.

5. Waar kan ik de laatste versie van het privacy statement vinden?
Snelle technologische ontwikkelingen, wetgeving of gewijzigde bedrijfsprocessen noodzaken UM Telecom met enige regelmaat dit Privacy Statement aan te passen. U kunt aan de datum onderaan dit Privacy statement zien wanneer het voor het laatst is aangepast. UM Telecom kan dit privacy statement eenzijdig wijzigen en publiceren het daarna op onze website. We adviseren u daarom om dit privacy statement regelmatig op wijzigingen na te gaan.

6. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens is UM Telecom B.V. in Hilversum.

7. Welke informatie verzamelen we?
7.1 Persoons- & Gebruikersgegevens
Wanneer u een dienst afneemt van UM Telecom, of wanneer u contact met ons opneemt, verwerkt UM Telecom uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een persoon. Het woord ‘verwerken’ heeft een erg brede betekenis. Het bevat elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder het verzamelen, bewaren, wijzigen, raadplegen en gebruiken, verstrekken, samenbrengen, afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Gegevens waar UM Telecom naar vraagt wanneer u een dienst van ons afneemt, zijn uw: naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, en (waar nodig) uw IBAN nummer.

7.2 Verkeersgegevens
Bij het gebruik van onze telecom diensten worden verkeersgegevens verwerkt. Dit zijn gegevens die noodzakelijk zijn om de communicatie op te zetten. Verkeersgegevens zeggen iets over de communicatie, zoals het afzender- en bestemmingsnummer dat gebeld is, de datum, tijd en duur van het gesprek, en de kosten die hiervoor in rekening worden gebracht. Deze gegevens bevatten niet de inhoud van de communicatie. In het geval van een datasessie slaan wij tevens de hoeveelheid data op, en bij roaming het gebruikte netwerk.

De telecom operator van UM Telecom verwerkt ook internetgegevens. Bij het versturen van een mail verwerken zij het afzender- en bestemmingsnummer, IP adressen van de betrokkenen, de grootte van het mailbericht en de datum en tijd van verzending. Ook hier slaan zij en wij de inhoud van het bericht niet op.
Verkeersgegevens worden geautomatiseerd gegenereerd en verwerkt.

7.3 Locatiegegevens
Wanneer u een gesprek of een datasessie opzet, verwerkt de telecom operator UM Telecom gegevens die een hele ruwe locatiebepaling kunnen maken over waar u zich op dat moment bevindt. Deze gegevens gebruiken wij om te bepalen of het gesprek of de datasessie binnen of buiten Nederland plaatsvindt.

UM Telecom maakt gebruik van het mobiele netwerk van KPN. KPN is in staat om, wanneer er een gesprek of datasessie wordt opgezet, een nauwkeurige locatiebepaling te maken door te kijken naar welke zendmast er gebruikt wordt. UM Telecom heeft geen toegang tot deze informatie.

7.4 Website
De website www.umtelecom.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de websites te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan UM Telecom de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij/zij kan zijn browser zó instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden.

De website www.umtelecom.nl maakt tevens gebruik van Google Analytics, Hotjar en Social Media cookies (zoals Facebook en LinkedIn) om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wat betreft Google Analytics wordt de door cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

7.5 Overige
Bij een bezoek aan ons kantoor wordt u als gast geregistreerd. Wij gebruiken deze registratie voor het uitbrengen van offertes maar ook met oog op de veiligheid, zodat we in het geval van een calamiteit snel het pand kunnen ontruimen, zonder iemand achter te laten.

Een andere veiligheidsmaatregel die wij hebben genomen bij ons kantoorpand, is het maken van cameraopnamen. Dit doen wij ter bescherming van onze gasten, medewerkers en het pand. Op locatie wordt u duidelijk geïnformeerd over de aanwezigheid van deze camera’s.

8. Waarvoor gebruiken we de informatie?
8.1 Levering van diensten, en facturatie
UM Telecom gebruikt de eerdergenoemde gegevens primair voor het leveren en verbeteren van de door u afgenomen diensten. Denk hierbij aan het leveren van een bestelling op het aangegeven adres of het opzetten van een telefoongesprek.

Op basis van de deze diensten en het verbruik hiervan, stelt UM Telecom een factuur op. Op deze factuur staat per dienst de in rekening gebrachte kosten, gespecificeerd op het type verbruik. Zo ziet u mobiele kosten gemaakt in het buitenland, gesprekskosten, dataverbruik en meer. Op de factuur wordt geen overzicht geplaatst van de gesprekken of datasessies.

8.2 Beveiliging
Voor de telecom diensten kan UM Telecom op basis van analyses op het bel- en internetgedrag overgaan tot het beperken van bepaalde bestemmingen wanneer exorbitant gebruik wordt geconstateerd. Hoger verbruik dan het gemiddelde reguliere belgedrag kan duiden op fraude. Een blokkade kan fraude en misbruik beperken en voorkomen dat u een enorm hoge rekening krijgt voor kosten die u niet zelf gemaakt hebt. De telecom operator van UM Telecom maakt daarnaast gebruik van geavanceerde technieken (zoals firewalls, spamfilters en virusscanners) voor de bescherming tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware.

8.3 Nummerweergave
UM Telecom geeft altijd uw nummer door aan het opgeroepen nummer. Dit zorgt ervoor dat uw nummer zichtbaar is voor de ander op de display van de telefoon. Dit kan uitgeschakeld worden door anoniem uit te bellen. Wij zijn echter wettelijk verplicht om bij het bellen naar 112 het nummer altijd aan 112 mee te sturen.

8.4 Wettelijke verplichtingen
UM Telecom is op grond van de wet verplicht om uw gegevens in sommige gevallen aan derden te verstrekken. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, aan bevoegde autoriteiten, en -op uw verzoek- aan andere aanbieders ten behoeve van afscherming van het gebelde nummer op de nota.

9. Inzage in en correctie van uw persoonsgegevens
9.1 Hoe krijgt u inzage in uw persoonsgegevens?
Indien u inzage wenst in uw persoonsgegevens, dan kunt u een verzoek bij ons indienen om deze gegevens aan u te verstrekken. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. U kunt dit verzoek indienen per mail. Ons mailadres is: info@umtelecom.nl.

9.2 Hoe corrigeert u uw persoonsgegevens?
U kunt een verzoek per email indienen voor het wijzigen van uw gegevens via info@umtelecom.nl.

9.3 Recht van verzet
Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door UM Telecom kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. U kunt uw bezwaar per mail indienen. Ons mailadres is info@umtelecom.nl.

 

Laatste update van dit Privacy Statement: 20 juli 2018